Det kreative værksted

Aktiviteter i klubbens værksteder

Værkstedet er et kreativt sted, hvor der er mange muligheder for at beskæftige sig med forskellige former for materialer.

De forskellige tilbud er tilrettelagt, så de foregår i kortere eller længere perioder, og der er delvis brugerbetaling.

Der er f.eks. mulighed for at beskæftige sig med tekstiler, maling, smykker, støbning af lys-gibs-sæbe og træ. I valget af beskæftigelse er der lagt vægt på medlemmernes ønsker og interesser. Ud over at lære forskellige former for materialer at kende, styrker børnene samtidigt deres finmotorik. Værkstedet er med til at styrke den enkeltes kreativitet og samarbejdsevner - dette kommer især til udtryk ved større projekter som f.eks. teaterkostumer eller dragter til rollespil.

Det sociale samspil og succesoplevelsen er vigtigt for den enkelte, men også i høj grad for fællesskabet. Værkstedet er med til at skabe mulighed for nye kammeratskaber - ved blot at være en del af værkstedet atmosfære.

Tilbage