Unge med særlige behov i klubber

Det kræver et rummeligt menneskesyn, en faglig viden og kunnen, indlevelse og fleksibilitet, at arbejde med unge med særlige behov.
Det kræver på den ene side en indsats for at udvikle medarbejdernes kompetencer, så de passer til kravene oppefra og på den anden side kræver det redskaber til at synliggøre, klarlægge, opsamle og reflektere over de erfaringer klubben gør sig i hverdagen. Klubben skal gerne være ramme om en forbyggende indsats og arbejde målrettet i forhold til enkelte børn/unge og grupper, samt medvirke til forebyggelse af mistrivsel og kriminalitet.

Vi forsøger at skabe en hverdag, hvor der er plads til alle børn også børn og unge med særlige behov (børn og unge med udviklingsforstyrrelser, psykosociale problemer som manglende sociale kompetencer, udadreagerende adfærd, børn og unge der mistrives af den ene eller anden grund ol. Men også børn og unge af økonomisk dårligt stillede familier).
Vi forsøger at skabe en tryg hverdag, hvor vi styrker børnenes og de unges selvværd gennem anerkendelse, positive oplevelser, små succeser og ved at have fokus på børnenes/ de unges stærke sider frem for deres mangler. Vi arbejder målrettet for et sundt børnemiljø, ungdomsmiljø hvor mobning er uacceptabelt og hvor vi er opmærksomme på børnenes/ de unges trivsel. Børnene og de unge skal føle sig velkommne i Norden. Vi er, som personale, bevidste om betydningen af inklusion i klubben også for børn og unge med særlige behov. Kernen i klubpolitikken tager udgangspunkt i de unges ønsker og deres behov

Vi skal være opmærksomme på de unges trivsel. Vi skal arbejde for at de unge, også dem der ikke benytter klubben, ser klubben som et reelt tilbud.
Alle unge, også de udsatte unge med særlige behov, har grundlæggende behov for at føle at livet giver mening. De har brug for en meningsfuld fritid og kontakt til troværdige voksne, der både kan støtte dem og give dem modspil.

I Norden udarbejder vi konkrete handlemål, ud fra den enkelte situation og den unges behov. Kompetenceudvikling er et vigtigt element i bestræbelsen på at, udvikle et arbejdsmiljø hvor medarbejderne er fagligt klædt på, rummer de færdigheder der skal til for at løse problemstillinger i klubben. Vi er bevidste om at forholdene og behovet ændre sig og derfor er det vigtigt at, vi med jævne mellemrum tager vores behov om efteruddannelse op til revision for at, se om der er brug for opkvalificering af vores kompetencer.

 

Tilbage