Mobning

Mobbefrit miljø

Vi har alle et ansvar for, at børn og unge trives - alle børn og unge har krav på en god dag i klubben.. På Norden tolereres mobning ikke. Hvis mobning alligevel finder sted, forventes det at både voksne og børn hjælper til med at få mobningen stoppet. Forældrene bliver inddraget, hvis ikke problemet kan løses på institutionen. Social integration er en vigtig opgave i Norden. Mobning er et socialt fænomen. I et miljø med mange børn kan det ikke undgåes, at der forekommer mobning. Når det sker, har det mobbede barn krav på at blive taget alvorligt. De voksne skal snakke med barnets om dets oplevelse af situationen og hændelserne. Vi vil ud fra den konkrete situation og problematik bedømme hvordan vi takler og handler og evt. hvilke netværk vi vil gøre brug af. Det vigtigste er, at de voksne handler, så mobningen stopper. Vi vil i konkrete sager vurdere om forældrene skal inddrages. Men vi opfordrer alle forældre til at henvende sig til os, hvis de oplever at deres eller et andet barn er udsat for mobning.

Tilbage