Rummelighed


Nedenstående beskrivelse er en status af Klub Nordens forståelse af egen rummelighed. Der vil forekomme sammenfald og glidende overgange mellem de tre dimensioner, beskrivelsen er bygget på: den etiske, den pædagogiske og den økonomiske vinkel.
Etik:

Norden er en klub uden fordomme omkring religiøse, politiske og andre holdningsmæssige synspunkter. Vi overholder naturligvis landets love og de internationale konventioner, Danmark har skrevet under på, ligesom vi følger de retningslinier, Frederiksberg Kommune har udstukket på området.

Når det er sagt, kan vi fortælle at vi går ind for forskellighed, både i personalegruppen og blandt medlemmerne, og mangfoldighed. I klubben forefindes mindst 14 forskellige nationaliteter forstået således at enten barnet eller en af forældrene er af anden etnisk herkomst end dansk.

Som eksempel kan nævnes at vi i forbindelse med madlavning og frugt sørger for at der er mad som er gangbart for alle kulturer og tager hensyn til religiøse særhensyn (halalslagtning m.m.)Vi afholder dog også traditionelle danske kulturfænomener som jul og påske da vi oplever dem som en del af den kulturformidling, klubben skal varetage.
Pædagogik:

Klub Norden accepterer ikke racistisk og anden nedgørende adfærd og der bliver slået ned på mobbende og groft drilleri. Her SKAL være plads til alle.

Vi forsøger at skabe rum, også til dem der er anderledes: Både dem der har udviklingsforstyrrelser og dem med psykosociale problemer som manglende sociale kompetencer, udadreagerende adfærd, misrygtelser ol. Men også børn af økonomisk dårligt stillede familier, som får hjælp til aktiviteter.

Børnene støttes i at bruge deres egne ressourcer i at opnå succesoplevelser og de kan frit flekse imellem de forskellige miljøer, vi har: Kreative, musikalske, fysiske, afslappende m.m. og de mange aktiviteter vi tilbyder (sport, computer, musik, dans, teater, værksteder, spil m.m.)

Tilsvarende kan alle børn på lige vilkår benytte vores ture, udflugter og kolonier. Der kan dog forekomme situationer, hvor trafiksikkerhed, intellektuel viden eller andet, kan være en begrænsning for det enkelte barn.

Vi er i gang med at videreudvikle vores medlemsdemokrati som inkluderer alle børn og unge og har for nyligt oprette et medlemsvalgt børneråd bestående af børn fra 4,5 og 6. årgang


Klubben har et let forhøjet timetal som kompensation for at varetage de børn fra Søndermarksskolens c-spor, der bliver visiteret til klubben. Vi har pt. ikke nogle yderligere støttetimer. I forbindelse med helt specifikke behov for ny viden (sorgbehandling, varetagelse af sukkersyge børn m.m.) søger vi tilegnelse af specialkompetencer.

Tilbage