Information til de nye 1. maj forældre

Du bydes sammen med dit barn hjerteligt velkommen til Klub Norden, som er det sted dit barn har mulighed for at tilbringe en stor del af sin fritid de næste mange år.
Klub Norden har pt. 400 medlemmer hvor 70 af dem er ungdomsklub medlemmer. Klubben har et godt samarbejde med de omkring- liggende instanser såsom Drivhuset, Søndermarkskolen, Ungdomsskolen og klubberne på Frederiksberg.

Klubben er en kontantløs klub, alle aktivitetsbetalinger sker med Mobile Pay på 187716

Målsætning for klubben
Vi ønsker at skabe en hverdag, hvor børnene selv får mulighed for at komme med forslag til en række aktiviteter som tilgodeser det enkelte barns behov. Samtidig søger vi at skabe sociale relationer gennem fælles aktiviteter /arrangementer.
Vi arbejder med at selvstændiggøre børnene bl.a. ved at give dem et ansvar, en forståelse for demokratiske principper og introducere dem i deres lokalmiljø bl.a. i sportsforeninger og andet.
Det er vores grundholdning, at alle børn og voksne i samværet med hinanden er ligeværdige. Ligeværdigt samvær styrker selvværd hos den enkelte og danner grobund for udvikling omkring: socialisering, tolerance, hensyn, åbenhed og individualitet.
Til sidst ønsker vi naturligvis at Klub Norden er et attraktivt sted i Frederiksberg Kommune.

Kontrolleret fremmøde
For de yngste børn og til og med 5. kl., kan man vælge kontrolleret fremmøde. Princippet i denne ordning er, at kort tid efter børnene har fri fra skolen og ikke møder op i klub, får I en systemgenereret sms, der fortæller, at barnet ikke er mødt ind i klubben. I er selvfølgelig altid mere end velkomne til, at ringe til klubben for, at høre om barnet ”bare” har glemt at krydse sig ind.

Det er et af vores mål, som en del af barnets selvstændiggørelse, at barnet selv bestemmer, om det vil komme i klubben eller benytte sig af andre fritidstilbud. I kan som forældre til og fravælge denne ordning.

Dagligdagen
I hobbyværkstederne er der bl.a. mulighed for at male, arbejde med filtning, lave smykker, strikke, sy, male Warhammer, spille Magic-card, rollespil m.m.
I cafekøkkenet laves der forberedelser til bålmad, et let mellemmåltid, hjemmebag og andet.
I klubben kan børnene benytte sig af: bordtennis, bordfodbold, computere, konsolrum, cafe, medie/filmværksted,, rollespilsrummet, hyggekroge, filmrum, og teknologiværksted med b bl.a. tegneprogrammer og.robotfremstilling.
Udendørsarealet indeholder 2 asfaltboldbaner, små grønne områder til f. eks. stangtennis, kongespil o. lign., borde-bænke områder, bålplads, hockeybane m.m. Vi har en god aftale sammen med Drivhuset om, at benytte Søndermarksskolens kunststofbane i vores åbningstid.
Vi lægger desuden vægt på at bruge lokalområdet. Der vil fx ofte være rollespil i Søndermarken og Zooture.

Frugtordning
Vi har en ”frugtordning” det er et lille sundt mellemmåltid. Det kan fx. være en lille varm ret, hjemmebagt brød, frugt, bål mad m.m.
For at benytte sig af denne ordning, køber man et madklippekort, som koster enten 60kr eller 80kr. Der bliver klipper et klip, når dit barn spiser. Et klip er lig med 4kr. man kan kun bruge et klip om dagen.

Weekendture / kolonier
I løbet af året vil vi tage på weekendture og afholde overnatninger i huset. Vi deltager på Vilde Vulkaner, som er en musik børnefestival, der ligger i starten af sommerferien. Denne festival er for vores 4.klasser og op til 14 år. I Efterårsferien afholder klubben som oftest koloni for hele klubben. Klubben er ikke åben i efterårsferien men de børn som ønsker at gå i klub i efterårsferien kan komme i klub Cassiopeia på Finsensvej 39 A ..

Særlige arrangementer for de nye 1.maj børn
I den første tid frem til sommerferien vil årgangens kontaktpersoner, sørge for at de nye børn kommer godt ind i huset.
Kontaktpersonerne vil hjælpe med tilmelding til aktiviteter, indkrydsning, hvis der skal sendes beskeder mellem hjem og klub, samt sørge for kontakten til forældrene.
Ud over den alm. dagligdag har vi nogle andre events, som er en del af indkøringsfasen for at de nye 1. maj børn skal falde til og være trygge i deres nye klub.
Klassespisning for de enkelte 3. kl., en 3. kl. fest og en fællesovernatning for 3. kl. i klubben.

Understøttende undervisning (UUV)
Vi prøver i så høj grad det nu er muligt ikke at lægge UUV i klubtid, da det jo bevirker mindre / færre aktiviteter i klubbens åbningstid.
Skolen har siden skolereformen, hvor klubberne på Frederiksberg blev lagt ind under skolerne startede, været en god medspiller, som er opmærksom på udfordringen.
De forskellige pædagoger er tilknyttet hver deres årgangsteam. I samarbejde med lærerne i teamet udformes der en årsplan, hvor den understøttende undervisning giver mening. Det er selvfølgelig vores hensigt at bruge hinandens kompetencer så UUV giver mening for eleverne og underviserne.

Tilbage