7.kl INFO

Til alle 7. klasse forældre
Kære forældre
30.april er jeres børn nu blevet for gamle til, at kunne benytte sig af fritidsklubben.
Vi behøver dog ikke at sige farvel til hinanden endnu, da klub Norden har et mere alderssvarende og langt billigere fritidstilbud til jeres børn.
 
Ungdomsklub
Norden har en ungdomsklub (UK), som koster 408kr. om måned. 
Ungdomsklubben har åbent 3 aftner om ugen, tirsdag til torsdag fra kl. 17.00 til 21.30. 
Vi tager afsæt i hvad de unge giver udtryk for der skal være i en ungdomsklub. Vi holder værkstederne åbne efter behov. Vi tilbyder bl.a. sport, dans, computerturneringer, små ture ud af huset, særlige aften event, overnatninger, udlands ture etc.
Hver aften vil der være mulighed for, at spise med gratis, hvis man har tilmeldt sig til spisningen gennem Instagram klubnordenuk eller har taget kontakt til en af de ansatte der er i ungdomsklubben den pågældende aften. På de dage hvor UK har åben, kan man på Instagram klubnordenuk se hvad menuen står på og hvilken aktivitet der er på dagens program.
 
I skole ferier, hvor der ikke er tvunget lukket i institutionen, kan ungdomsklubmedlemmerne i tidsrummet 09.00-16.00 bruge klubben fra mandag til fredag. 
 
Torsdag / fredags café i det store spisefrikvarter 
Ungdomsklubben tilbyder et gratis og sundt måltid mad hver torsdag og fredag i det store spisefrikvarter. Tilbuddet er kun for ungdomsklubmedlemmer. Måltidet er kreeret for alle folkeslag. 
 
Vi synes selv, at det er rigtig vigtigt, at have en ungdomsklub i lokal området, der kan være med til skabe gode rammer for et sundt ungdomsliv og vi håber naturligvis, at I vil støtte op om denne. 
 
Tilmelding 
Følg linket https://www.frederiksberg.dk/borger/dagtilbud-og-skole/skole-sfo-og-klub/skriv-op-til-klub  og følg anvisningen. 
 
Husk, at du skal bruge NemID. Hvis du ikke har NemID, kan du bestille det her. Du kan også henvende dig i Borgerservice på Rådhuset og få hjælp til at oprette et NemID. 
 
Du kan kontakte klubben på 38211029 
Venlig hilsen 
Personalet i klub Norden
 

Tilbage