Info til forældre til nye 3.kl. medlemmer

Alle 3. klasser stopper med at gå i SFO den 1. maj og kan i stedet gå i klub. Langt de fleste børn der starter I Klub Norden går på Søndermarksskolen.


    Midt i april holder vi et forældremøde i klubben. Her vil vi fortælle om de forskelle, der er mellem at gå i SFO og i Klub. Der vil selvfølgelig være god tid til at stille spørgsmål. Så vidt det er muligt vil hele personalegruppen være tilstede.
    I slutningen af Marts/begyndelsen af April vil SFO´en tage på besøg i klubben, så børnene med egne øjne kan se, hvad klubben tilbyder.
    Umiddelbart før 3. klasserne starter i klubben, vil SFO personalet holde et møde med klub personalet og fortælle om de forskellige interesser, som 3. klasserne har og hvilke gruppedannelser der er, så klub personalet kan få lidt kendskab til den nye børnegruppe.
    Fra de nye børn starter 1. Maj og frem til sommerferien vil ture ud af huset kun være i lokalområdet.
    Når de nye børn starter vil der blive knyttet 2-4 kontaktpersoner til hver årgang. De vil sørge for at være ekstra opmærksomme på børnenes indkøring i klubben. Hvis man som forældre har brug for en snak om overgangen, er man som altid velkommen til at kontakte personalet.
    I den første tid vil der være særlige aktiviteter for de nye børn. Dette er for at køre børnene ind i klubkulturen og selvfølgelig for at lære de nye børn at kende.

 

Tilbage