Traditioner i Klub Norden

I Klub Norden har hver årstid sine egne faste traditioner, som vi i klubben værner meget ihærdigt om. Traditionerne udgør en af grundpillerne i vores klubliv. Vi fejrer de fleste danske højtider i klubben og har dertil mange årlige faste ture. Med til fejringen af højtider hører selvfølgelig en fest og invitation af hele familien, som vi meget gerne gør en ekstra indsats for at lokke ned i klubben. Alle invitationer bliver meldt ud på vores hjemmeside, sendt ud på skoleintra. Invitationer og infosedler om arrangementer kan også fåes i flyveren i klubben. Af faste traditioner kan nævnes; Fotokonkurrence for medlemmerne med invitation af forældre til fernisering. Klubbens fødselsdag i maj med en lang fødselsdagslagkage, klubtur til vilde vulkaner, børnemusikfestival i juni, sommerfest i august, klubkoloni i efterårsferien. I december, julefest for hele familien og selvfølgelig juletivoliture for vore medlemmer.

Vel mødt til alle vore arrangementer i Klub Norden

Tilbage