Sport

Vi må ikke glemme at fysiske udfoldelser ikke kun er et spørgsmål om sundhed, men i lige så høj grad om at have det sjovt sammen med andre børn, udvise teamspirit, fællesskab, klubånd og det at mærke glæden ved at udfordre kroppen.

Vi har en sports- og bevægelsesmedarbejdere ansat til at varetage denne aktivitet. Vi har interne turneringer og er en del af sportsudvalget, hvor nye eller tilbagevendende sportsaktiviteter mellem klubberne på Frederiksberg tilrettelægges.
Med to sportsmedarbejdere har klubben en meget bredt udvalg af aktivteter på sportsområdet hver dag.

Klubben har et udendørs areal der bl.a. indeholder 2 mindre boldbaner til basketball, hockey, fodbold etc. Vi har en skaterbane og et par små græsplæner, hvor man fx kan spille stangtennis, kroket, kongespil m.m. Vi har et fortræffeligt godt samarbejde med SFO’en Drivhuset som bl.a. har bevirket at vi hver dag fra kl. 15.30 har Søndermarksskolens kunststofbane at spille på til stor gavn og glæde for alle klubbens medlemmer.

Tilbage