Klub Norden

Fritids - og Ungdomsklub NORDEN.

Klub Norden vs Covid 19

Kære forældre

Som I er bekendt med åbner klubben for 4.klasserne.

Da vi har malere i klubben er vi nødt til at placere 3 klasser i på skolen.

Placeringen er som flg.

4A Ungdomsklub afd. (klubben)

4B Krea. afd. (klubben)

4C E-Huset

4D Musiklokale 1

4E Musiklokale 2

Det vil pt. være uhensigtsmæssigt at lave aktivitetsplaner da klubpædagogerne stadig løser andre opgaver tilknyttet skolen.

Den eller de klubpædagogerne der modtager de forskellige 4.klasser efter skoletid, vil sammen med børnene finde ud af hvilken muligheder der er for at lave noget attraktivt og sjovt sammen.

Vinterferien

Vi har personale der skal afvikle ferie, det er derfor vigtig, at vi ved hvor mange børn der kommer i klubben.

I skal tilmelde jer elektronisk, brug linket nederst på siden

Åbningstiden i vinterferien er fra kl. 09.00 til 16.00. Kommer man efter kl. 10.00 kan man forvente at vi er taget på tur og klubben er lukket indtil turdeltagerne er tilbage.

Tilmelding til vinterferien https://klubnorden.nemtilmeld.dk/19/

Sundhedsmyndighederne og Frederiksberg kommune har indført nye retningslinjer.

Generelt må der kun afvikles aktiviteter indenfor klassen. Vi er blevet pålagt at prioritere de mindste årgange først i forhold til åbningstid og er desværre nødsaget til at lukke klubtilbuddet for de ældste elever på 5.-6.- 7.-8.-9. årgang,. Vi er meget kede af, at disse årgange ikke vil kunne benytte klubben og håber på jeres forståelse. I vil som forældre modtage en skrivelse fra Skoleafdelingen i jeres e-boks.

Vi vil desuden have yderligere fokus på hygiejnen, hvilket dog allerede er tilfældet.

Ungdomsklub

Ungdomsklubben lukker desværre helt ned, det vil også sige at der ikke er et frokosttilbud torsdag og fredag.

Hvis I har spørgsmål om forholdene er I naturligvis velkomne til at kontakte medarbejdere og ledelse i sfo og klub.
Frank Løths mail :frlo01@frederiksberg.dk

Venlig hilsen
Personalet i klub Norden

Klubben er en pengeløs klub, alle aktivitetsbetalinger sker med MobilePay på 187716.
HOBBYKONTO
Man betaler kontant eller via mobilepay til en hobbykonto(som er klubbens aktivitetskonto) Der er brugerbetaling på 50pct.

w