Klub Norden

Fritids - og Ungdomsklub NORDEN.

Klub Norden vs Covid 19

Kære forældre

Nødåbent i klubben op til jul

Den kommunale udmelding ang. d.21., d.22. og d.23. december, lyder som nedenstående.

Det sædvanlige jule-åbningstilbud i SFO og klub (for 0.-4. klasse) vil være åbent for:

a) børn af forældre i kritiske jobfunktioner
b) børn med særlige behov (fagligt, socialt, personligt – ikke nødvendigvis specialundervisningsbørn).
Med ønske om en dejlig jul.
- Frank

SE FORÆLDREBREV DER LIGGER SOM PDF UDE I HØJRE SIDE NEDERST:

Sundhedsmyndighederne og Frederiksberg kommune har indført nye retningslinjer, der vil medføre en række ændringer der er gældende fra mandag den 7. december og frem til fredag den 2. januar 2021.

Generelt må der kun afvikles aktiviteter indenfor klassen. Vi er blevet pålagt at prioritere de mindste årgange først i forhold til åbningstid og er desværre nødsaget til at lukke klubtilbuddet for de ældste elever på5.-6.- 7.-8.-9. årgang resten af december måned. Vi er meget kede af, at disse årgange ikke vil kunne benytte klubben de kommende 2 uger og håber på jeres forståelse. I vil som forældre modtage en skrivelse fra Skoleafdelingen i jeres e-boks en af de kommende dage.

Vi vil desuden have yderligere fokus på hygiejnen, hvilket dog allerede er tilfældet.

Ungdomsklub

Ungdomsklubben lukker desværre helt ned, det vil også sige at der ikke er et frokosttilbud torsdag og fredag.

Uge 52

I uge 51 sender vi en elektronisk tilmelding ud, hvis man ønsker at benytte sig af klubben D. 21., 22. og 23. dec. De pågældende dage hvor fremmødet er lavt, har vi lov til at blande børnene men forsat under tilsyn og fokus på afstand og afspritning.

Da en del af personalet skal afvikle ferie i de dage, håber vi, at I kan være behjælpelig, forstået på den måde, at I måske kan finde et alternativ til klubben i de 3 dage.

Med venlig hilsen

Frank

Husk at sende jeres børn over og kigge i vores glemmekasse i klubben , ellers går tøjet til genbrug.
Vi mangler glas med skruelåg til vores lille kreaværksted. Vi vil meget gerne modtage alle glas med skruelåg da Maja gerne vil lave et "genbrugsværksted" så kom glad med alt hvad I har , På forhånd tak.

Hvis I har spørgsmål om forholdene er I naturligvis velkomne til at kontakte medarbejdere og ledelse i sfo og klub.
Frank Løths mail :frlo01@frederiksberg.dk

Venlig hilsen
Personalet i klub Norden

Klubben er en pengeløs klub, alle aktivitetsbetalinger sker med MobilePay på 187716.
HOBBYKONTO
Man betaler kontant eller via mobilepay til en hobbykonto(som er klubbens aktivitetskonto) Der er brugerbetaling på 50pct.

w