Klub Norden

Fritids - og Ungdomsklub NORDEN.

Kære medlemmer og forældre

I denne uge holder Najim kvalifikationsrunder til bordtennisturnering, kom og se om du kan kvalificere dig til klubturneringen.

 Vi glæder os til at sige goddag til vore nye klubbørn fra 3. klasserne d. 1 maj.Torsdag d. 12 april er der infomøde for nye forældre kl 18-19.30. Vi glæder os til at se jer der. 

Vores nye computerovernatning bliver fredag d 6 marts. 

Vinterbadeturen i fredags blev desværre aflyst p.g.a.stormvejr og overisning af badebroerne. Men vi holder en ny vinterbadetur for alle de modige i starten af april.

Magnus vores studerende har grafittitegneværksted i flyverområdet i disse dage. Her bliver der lavet et stor flot grafittimaleri som de fleste på klubben har været med til at skabe.

 

Der er konstateret et tilfælde af kighoste på Klub Norden. Kighoste er meget smitsomt. Sygdommen skal behandles med antibiotika. Man kan blive smittet selvom man er vaccineret. Alle uanset alder kan smittes. For mere info gå ind på Statens Seruminstitus hjemmeside under kighoste.

Vi har fået et nyt fotoværksted på klubben besøg os i "boksen".Pigerne i 5a står i værkstedet hvor man kan  taget sit portrætfoto og lamineret det og sat i ramme , god som gaveidé!

 

Information om ændring af vores ungdomsklub:

Pt. er vores ungdomsklub på 55 medlemmer. Det er alt for lidt i forhold til det antal unge, der er i lokalområdet. Vi ved , at det bl.a skyldes, at vi ændrede antallet af åbningsaftner fra 4 til 2 om ugen. Denne ændring var af principielle årsager, forstået på den måde , at det var hvad vi fik økonomi til. De ansatte har bl.a fravalgt deres familie en gang om ugen, fordi det at arbejde med unge er deres interessefelt og er med til at give deres arbejdsliv mening, og en ungdomsklub med for få medlemmer kan virke demotiverende. Derfor er vi nu der, hvor princippet må vige for virkeligheden. Vi åbner op igen for ungdomsklubben 4 aftner om ugen pr 14 august. 2017. Tirsdag og torsdag er kun for ungdomsklubmedlemmer. Mandag og onsdag er både for JK-juniorklubmedlemmer og UK-medlemmer. DVS. at alle de ukére der var forhindret i at komme i klub , tirsdag og torsdag , grundet private gøremål, nu har mulghed for at komme mandag og onsdag. Rent pædagogisk er det en gevinst at kunne samles om det fælles 3 fx rollespil, sport, computerturneringer og andre interesseområder på trods af alder..

Åbningstiderne i aftenklubben er uændrede. kl 18-21.30

Indkrydsnings- og registreringssystemet på Klub Norden hedder Tabulex og I kan som forældre logge på systemet med jeres Nemidé.

Følg med i vores aktiviteter på ugeplanen, som lægges op på denne side fredag eller mandag og sendes hjem til alle Søndermarkskolens klubmedlemmer via skoleintra.

Mail Hvis I har spørgsmål til jeres side eller mangler anden information omkring login så send gerne en mail til Camilla på cabi01@frederiksberg.dk.

 

 

 
 
 
 
 
 
 

w