Klub Norden

Fritids - og Ungdomsklub NORDEN.

Klub Norden vs Covid 19

Kære forældre

Som I er bekendt med åbner klubben for 4.klasserne.

Placeringen er som flg.

4A Ungdomsklub afd. (klubben)

4B Krea. afd. (klubben)

4C E-Huset

4D Musiklokale 1

4E Musiklokale 2

Det vil pt. være uhensigtsmæssigt at lave aktivitetsplaner da klubpædagogerne stadig løser andre opgaver tilknyttet skolen.

Den eller de klubpædagogerne der modtager de forskellige 4.klasser efter skoletid, vil sammen med børnene finde ud af hvilken muligheder der er for at lave noget attraktivt og sjovt sammen.

Sundhedsmyndighederne og Frederiksberg kommune har indført nye retningslinjer.

Vi vil desuden have yderligere fokus på hygiejnen, hvilket dog allerede er tilfældet.

Hvis I har spørgsmål om forholdene er I naturligvis velkomne til at kontakte medarbejdere og ledelse i sfo og klub.
Frank Løths mail :frlo01@frederiksberg.dk

Venlig hilsen
Personalet i klub Norden

Klubben er en pengeløs klub, alle aktivitetsbetalinger sker med MobilePay på 187716.
HOBBYKONTO
Man betaler kontant eller via mobilepay til en hobbykonto(som er klubbens aktivitetskonto) Der er brugerbetaling på 50pct.

w