Klub Norden

Fritids - og Ungdomsklub NORDEN.

Ang. uge 27 i sommerferien i klub norden

Åbningstid kl 9:00-16:00 hele ugen.
Husk madpakke og drikke til alle dage du er i klub. Der er ikke eftermiddagsmåltid i klubben i sommerferien.
Der er ikke åbent i aftenklubben.

Alle aktiviteter bliver planlagt og afholdt i forhold til regeringens aktuelle covid-19 retningslinjer.

Udover nedenstående planlagte ture og aktiviteter vil der kunne afholdes "spontane"ture og aktiviteter på dagen.

Husk at hvis I vil med på en tur og har tilmeldt jer til Frank seneste mandag kl 15, skal I komme i klub senest kl 10 på dagen, eller risikerer man at alle er gået.

De fleste af klubbens værksteder vil være åbne en eller flere dage i idenne uge.

AKTIVITETER

Mandag d 29. juni: Klubbens værksteder bliver genetableret

Tirsdag d 30. Ingen planlagte fælles ture. 5Ds filmhold tager på tur med Camilla

Onsdag d. 1. jul: Fælles tur til "Go high Monkey" klatrebane i Søndermarken. Med Michael og Joachim. Det koster 130 kr. Tilmelding til Frank Løth på mail eller på aula, senest mandag kl 15.

Onsdag d. 1. juli Fælles strandtur med Pia og Maja . Vi tager bus/tog. Husk badetøj og solcreme. Tilmelding til Frank Løth på mail eller på aula senest mandag kl 15.

Torsdag d. 2 juli: Pokemontur med Joachim. Tilmelding til Frank Løth på mail eller på aula senest mandag kl 15.

Fredag d. 3 juli: Cykeltur med Joachim og Maja. . Husk cykel, cykelhjelm og penge til en is. Tilmelding til Frank Løth på mail eller på aula senest mandag kl 15.

Frank Løths mail :frlo01@frederiksberg.dk

Det er stadig et krav, at man tilmelder sig Klub uge for uge via AULA til Frank Løth (Klub), for privatskoler tilmelder man sig på frlo01@frederiksberg.dk (Frank Løth)

FRA GORM BAGGER:ANDERSEN, SKOLECHEF, FREDERIKSBERG KOMMUNE:

SFO og klub-tilbud

Fritidstilbuddene i sfo og klub er nu genåbnet, men det sker under de særlige vilkår, som følger af Covid-19-situationen. De særlige krav til afstand, hygiejne m.v. betyder, at alle skoler og fritidstilbud har et stort pres på personalesituationen, hvorfor vi fortsat ikke kan have åbent som under helt normale omstændigheder. Fritidstilbuddet er derfor åbent for alle, men alle opfordres til kun at bruge det, hvis der reelt er et behov. Skolerne har forskellige rammeforhold – fx lokalestørrelse, udendørsarealer, personalesituation, efterspørgsel på fritidstilbud – som har betydning for, hvilket tilbud der reelt er på den enkelte skole.

Vi vil bede jer om at tilmelde jer til fritidstilbuddet uge for uge og ikke blot møde frem. Det gør det muligt for skolen at planlægge personalesituationen, hvormed der kan sikres så meget åbningstid og så høj en kvalitet som muligt.

Den enkelte skole melder ud i Aula om muligheder og lokale forhold.

Med venlig hilsen

Gorm Bagger Andersen

Skolechef

Frederiksberg Kommune

Forældre, I får ikke en tilbagemelding på om jeres barn er tilmeldt. Har I tilmeldt som beskrevet øverst på siden, er jeres barn tilmeldt.

Husk tøj til vejret(tjek evt. vejrudsigten).

Klubben er selvfølgelig glad for, at vi så småt genåbner, men det er dog med en begrænset jubel. Vi gør normalt rigtigt meget ud af, at indkøringen af alle de nye klubbørn pr. 1. maj bliver en succes. Der afsættes altid ekstra ressourcer til alle vores nye 3.klasser og de nye medlemmer fra privatskolerne, så de hurtigt finder tryghed og får skabt relationer til personalet. Det niveau kan ikke opretholdes, med de rammer der pt. er sat for genåbningen.

Vi vil selvfølgelig gøre vores bedste for at børnene trives, og for at vi kan få skabt nogle attraktive aktiviteter for alle tilmeldte.

Klubbens mobil nr. 28980455

Med venlig hilsen

Frank

Informationer for forældre til 1.maj børn: Se under punktet "1. maj børn" i menuen øverst på denne side

Klubben er en pengeløs klub, alle aktivitetsbetalinger sker med MobilePay på 187716

w