Klub Norden

Fritids - og Ungdomsklub NORDEN.

Kære medlemmer og forældre

På fredag d 17 november er der overnatning for 6 kl pigerne på Klub Norden. Vi bager og ser film og hygger. kom og meld jer til i flyveren. Meld dig som bagehold hos Pia og Camilla senest torsdag d 16 nov.Download tilmeldingsseddel nederst her på siden..

Denne uge på klubben er der vores sædvanlige aktiviteter; rollespil, sport, krea, film og meget andet.

Husk at besøge vores nye Maria på hendes nye værksted, hvor der tegnes og arbejdes med apps. 

I den kommende tid byder  vi bl.a på Pastaval, . Se efterårets oversigt over større begivenheder nederst på denne side.

Husk at der er 4 kl. pigeovernatning fredag d.1. december med Pia, Joachim og Camilla,tilmeldingsseddel ligger nederst på denne side og i flyveren.

Velkommen til en ny uge i klubben.
 

Information om ændring af vores ungdomsklub:

Pt. er vores ungdomsklub på 55 medlemmer. Det er alt for lidt i forhold til det antal unge, der er i lokalområdet. Vi ved , at det bl.a skyldes, at vi ændrede antallet af åbningsaftner fra 4 til 2 om ugen. Denne ændring var af principielle årsager, forstået på den måde , at det var hvad vi fik økonomi til. De ansatte har bl.a fravalgt deres familie en gang om ugen, fordi det at arbejde med unge er deres interessefelt og er med til at give deres arbejdsliv mening, og en ungdomsklub med for få medlemmer kan virke demotiverende. Derfor er vi nu der, hvor princippet må vige for virkeligheden. Vi åbner op igen for ungdomsklubben 4 aftner om ugen pr 14 august. 2017. Tirsdag og torsdag er kun for ungdomsklubmedlemmer. Mandag og onsdag er både for JK-juniorklubmedlemmer og UK-medlemmer. DVS. at alle de ukére der var forhindret i at komme i klub , tirsdag og torsdag , grundet private gøremål, nu har mulghed for at komme mandag og onsdag. Rent pædagogisk er det en gevinst at kunne samles om det fælles 3 fx rollespil, sport, computerturneringer og andre interesseområder på trods af alder..

Åbningstiderne i aftenklubben er uændrede. kl 18-21.30

 

Indkrydsnings- og registreringssystemet på Klub Norden hedder Tabulex og I kan som forældre logge på systemet med jeres Nemidé. Forældrelogind finder i her på dette websted. (I skal muligvis google adressen først)  : https://www.boerneweb.dk/?id=36
 

Følg med i vores aktiviteter på ugeplanen, som lægges op på denne side fredag eller mandag og sendes hjem til alle Søndermarkskolens klubmedlemmer via skoleintra.

Mail Hvis I har spørgsmål til jeres side eller mangler anden information omkring login så send gerne en mail til Camilla på cabi01@frederiksberg.dk.

 

 

 
 
 
 
 
 
 

w